2017
FM Tjänstehund

Datum Plats   Tjänstehund
27/5 Söderhamn DM