RASUTVECKLINGSSEKTOR UTSTÄLLNING
Sektoransvarig


Bengt-Olof Brandt

Norrskensgatan 6 D
802 71 Gävle
Tel: 026-14 54 97, 073- 581 71 02
EmailUTSTÄLLNINGAR 2017

15 juli

Gävle BK

17 september

Ljusdals BK