Årsmöteshandlingar och Protokoll
Årsmöteshandlingar 2019
 
Distriktsmöten 2019
 
Årsmötesprotokoll 2019    
Distriktsmöte 24 oktober 2019
 
Kallelse  
Distriktsmöte 11 september 2019
 
Dagordning årsmöte 2019  
Distriktsmöte 7 maj 2019
 
Verksamhetsberättelse 2018      
Verksamhetsplan 2019      
Resultatrapport      
Balansrapport      
Budget 2019      
Revisionsberättelse        
Valberedningens förslag 2019      
Mandatfördelning 2019      

Årsmöteshandlingar 2018
 
Distriktsmöten 2018
 
Årsmötesprotokoll 2018
 
Distriktsmöte 25 oktober 2018
Pdf 
Kallelse  
Distriktsmöte 13 september 2018
Dagordning årsmöte 2018  
Distriktsmöte 17 maj 2018
Pdf
Verksamhetsberättelse 2017      
Verksamhetsplan 2018      
Resultatrapport      
Balansrapport      
Budget 2018      
Revisionsberättelse      
Valberedningens förslag 2018      
Mandatfördelning 2018  
 

Årsmöteshandlingar 2017
 
Distriktsmöten 2017
 
Årsmötesprotokoll 2017
 
Distriktsmöte 28 oktober 2017
Pdf
Kallelse  
Distriktsmöte 13 september 2017
Pdf
Dagordning årsmöte 2017  
Distriktsmöte 10 maj 2017
Pdf
Verksamhetsberättelse 2016      
Verksamhetsplan 2017      
Resultatrapport      
Balansrapport      
Budget 2017      
Revisionsberättelse      
Valberedningens förslag 2017      
Mandatfördelning 2017  
 

Årsmöteshandlingar 2016
 
Distriktsmöten 2016
 
Årsmötesprotokoll 2016  
Distriktsmöte 29 oktober 2016
Pdf
Kallelse  
Distriktsmöte 29 oktober 2016
Bilaga
Dagordning årsmöte 2016  
Distriktsmöte 1 september 2016
Pdf
Verksamhetsberättelse 2015  
Distriktsmöte 3 maj 2016
Pdf
Verksamhetsplan 2016      
Resultatrapport      
Balansrapport      
Budget 2016      
Revisionsberättelse      
Valberedningens förslag 2016
     
Mandatfördelning 2016  
 

Årsmöteshandlingar 2015
 
Distriktsmöten 2015
 
Årsmötesprotokoll 2015
 
Distriktsmöte 24 oktober 2015
Pdf
Dagordning årsmöte 2015  
Distriktsmöte 20 augusti 2015
Pdf
Verksamhetsberättelse 2014  
Distriktsmöte 6 maj 2015
Pdf
Verksamhetsplan 2015      
Resultatrapport Pdf      
Balansrapport Pdf      
Budget 2015 Pdf      
Revisionsberättelse      
Valberedningens förslag 2015  
 
Mandatfördelning 2015  
 

Årsmöteshandlingar 2014
 
Distriktsmöten 2014
 
Årsmötesprotokoll 2014  
Distriktsmöte 30 oktober 2014
Pdf
Dagordning årsmöte 2014  
Distriktsmöte 21 augusti 2014
Pdf
Verksamhetsberättelse 2013  
Distriktsmöte 8 maj 2014
Pdf
Verksamhetsplan 2014      
Mandatfördelning 2014  
 

Årsmöteshandlingar 2013
 
Distriktsmöten 2013
Årsmötesprotokoll 2013  
Distriktsmöte 31 oktober 2013
Pdf
Dagordning årsmöte 2013  
Distriktsmöte 19 juni 2013
Pdf
Verksamhetsberättelse 2012  
Distriktsmöte 14 maj 2013
Pdf
Verksamhetsplan 2013  
 
Mandatfördelning 2013    

Årsmöteshandlingar 2012
 
Distriktsmöten 2012
Extra Årsmöte protokoll 2012  
Distriktsmöte 20 september 2012
Pdf
Årsmötesprotokoll 2012   Distriktsmöte 14 juni 2012 Pdf
Dagordning extra årsmöte 2012
Distriktsmöte 9 maj 2012
Pdf
Dagordning årsmöte 2012
     
Verksamhetsberättelse 2011
     
Verksamhetsplan 2012
     
Mandatfördelning 2012
     

Årsmöteshandlingar 2011
 
Distriktsmöten 2011
Årsmötesprotokoll 2011
Pdf  
Distriktsmöte 27 oktober 2011
Pdf
Mandatfordelning 2011
Pdf  
Distriktsmöte 26 maj 2011
Pdf
Verksamhetsplan 2011-2
Pdf  
Distriktsmöte 28 april 2011
Pdf
Verksamhetsplan 2011
Pdf      
Verksamhetsberättelse 2010-2
Pdf      
Verksamhetsberättelse 2010
Pdf    
Dagordning årsmöte 2011
Pdf      
Vägbeskrivning
Pdf      

Årsmöteshandlingar 2010
 
Distriktsmöten 2010
Årsmötesprotokol
Pdf  
Distriktsmöte 28 oktober 2010
Pdf
Verksamhetsplan 2010
Pdf  
Distriktsmöte 27 maj 2010
Verksamhetsberättelse 2010
Pdf  
Distriktsmöte 29 april 2010
Pdf
Mandatfördelning 2010
Pdf      
Dagordning årsmöte 2010
Pdf      
Valberedningens förslag
Pdf    

Årsmöteshandlingar 2009
 
Distriktsmöten 2009
Årsmötesprotokol
 
Distriktsmöte 29 oktober
Verksamhetsberättelse 2008
 
Distriktsmöte 28 maj
Verksamhetsplan 2009
 
Distriktsmöte 23 april

Årsmöteshandlingar 2008
 
Distriktsmöten 2008
Extra årsmöte
 
Distriktsmöte 30 oktober
Årsmötesprotokoll
 
Distriktsmöte 29 maj
Verksamhetsberättelse 2007
 
Distriktsmöte 24 april
Verksamhetsplan 2008
     

Årsmöteshandlingar 2007
 
Distriktsmöten 2007
Extra årsmöte
 
Distriktsmöte 25 oktober
Årsmötesprotokoll
 
Distriktsmöte 31 majl
Verksamhetsplan2007
 
Distriktsmöte 26 april
Verksamhetsberättelse 2006
     

Årsmöteshandlingar 2006
 
Distriktsmöten 2006
Årsmötesprotokoll 2006
 
Distriktsmöte 26 oktober
Balansrapport
 
Distriktsmöte 1 juni
Budget 2006
 
Distriktsmöte 27 april
Verksamhetsberättelse 2005
     
Verksamhetsplan 2006
     

     
Distriktsmöten 2005
     
Distriktsmöte oktober 2005

Distriktsmöte maj 2005
     
Distriktsmöte april 2005