Minneslista för ansökningar och betalningar mm till distriktet för
2018-04-01 – 2019-03-31
                       

1/6-18  Ansökan om tävlingsprogram till nästkommande år.
OBS! gäller även DM i bruks och lydnad.
Skickas till tävlingssektorn Göran Svensson.

29/9-18

Ansökan om förtjänstmedaljer mm, skickas till distriktets sekreterare.
31/10-18 Distriktets kassör skickar ut faktura per 31/10 på hela årets medlemsavgifter till distriktet. 30,-/medlem.
15/11-18 Motioner till nästkommande kongress och till distriktets årsmöte, skickas till distriktets sekreterare.
20/2-19 Ansökan av märket stor grabb/tjej, bifoga meritförteckning.
Skickas till distriktets sekreterare.
13/3-19 Snarast efter årsmötet ska varje klubb skicka följande till distriktets sekreterare:
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Årsmötesprotokoll
Förteckning över klubbens styrelse och grupper med e-mailadresser.
Förteckning över klubbarnas samtliga funktionärer, dvs domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare, instruktörer och lärare samtliga med adress, tfn och e-mail.

Ansökan om extra appellklass (ej inom vårperiod) eller startklass och lydnadsklass 1, senast 3 veckor före provet till distriktets tävlingssektor, Leif Jönsson.

FÖR ATT MAN SKA BLI AUKTORISERAD VID DISTRIKTETS/KLUBBARNAS UTBILDNINGAR MÅSTE KURSEN GODKÄNNAS AV DISTRIKTET INNAN DEN PÅBÖRJAS.

Behovet av kurser för tävlingsledare och tävlingssekreterare anmäls till distriktets Tävlingssektor, Leif Jönsson.

Kurs för att bli allmänlydnadsinstruktör samt vidare alla kurser upp till lärare, anmäls till distriktets Hundutbildningssektor, Ulla Altskog, senast 3 veckor före kursstart.

Ansökan om certprov för patrullhund senast 7 veckor före provet till distriktets Tjänstehundssektor, Maria Andersson.

Ansökan om utställning för år 2020 senast 2018-07-15. Namnge utställningsansvarig (CUA)!
Skickas till distriktets Rasutvecklingssektor, Bengt-Olof Brandt.

Redovisning av genomfört MH och MT: Deltagarlista och kvalitetsrapport skickas till Rasutvecklingssektorn, Hans Kinn.

Mötesavgiften för 2018 kommer att faktureras med 1.200,- kr (3 möten, förutom årsmöte) som ska vara betald innan första mötet i april (faktureras av distriktet). Klubbarna inkommer senast 3 veckor efter mötet med reseräkning till distriktets kassör, har detta inte skett inom stipulerad tid är pengarna förverkade. Distriktsmöten hålls 17 maj, 13 september och 25 oktorber kl 19.00 på Bollnäs BK.

Reseersättning inom distriktet 18,50/mil.

Adress till distriktets hemsida: www.sbkgavleborg.com

Kontaktperson Korresponderande
Ulrika Norell
Pukslagarvägen 53
804 32  Gävle
Tel 070-213 53 27
bobbrandt46@gmail.com
Kontaktperson Rasutveckling
Bengt-Olof Brandt
Norrskensgatan 6 D
802 71 Gävle
Tel 026-14 54 97, 073-581 71 02
bobbrandt46@gmail.com

Kontaktperson Tjänstehund
Göran Svensson
Ringvägen 31
818 41 Forsbacka
Tel 070-591 47 37
goran.k.svensson@comhem.se

Kontaktperson Agility
Lars Carlborg
Borgvägen 18
813 35 Hofors
Tel 0290-222 30
fam.carlborg@telia.com
Kontaktperson Tävling
Leif Jönsson
Sälgsjöslingan 22
805 91Gävle 
Tel 072-717 79 50 
leffej1958@gmail.com
Kontaktperson Hundägarutbildning
Ulla Altskog
Forsvägen 9
814 31 Skutskär
Tel 070-525 84 47
ulla.altskog@gmail.com
Kontaktperson Hundars mentalitet
Hans Kinn
Rappsta 476
826 95 Trönödal
Tel 0270 - 364 02, 0760 - 47 81 86
hollierottis@gmail.com
Webansvarig
Anette Johansson 
Ringvägen 31 
818 41 Forsbacka
Tel 070-320 67 50
primtorpet@comhem.se
Kontaktperson Rallylydnad
Nathalie Swahn
Vinddraget 13 a
802 77 Gävle
Tel 073-507 77 02
nathalieswahn@hotmail.com

Katarina Bergkvist
Norrskensgatan 7C
802 77 Gävle
Tel 073-841 64 27
katarina.bergkvist@gmail.com